Interim management


    

  Herkent u dit?

  • een functionaris is door omstandigheden weggevallen en u zoekt continuïteit, zonder langdurig commitment.
  • u heeft tijdelijk behoefte aan wat extra capaciteit, maar u heeft niet de tijd voor een uitvoerige inwerkperiode.

   Met Lüchtenborg Advies kiest u voor commitment, enthousiasme en gedrevenheid. Ik ga uit van het
   principe dat alle stakeholders even belangrijk zijn en dezelfde aandacht moeten krijgen: klanten en
   medewerkers. Bij tijdelijke functievervulling via Lüchtenborg Advies kunt u rekenen op ervaren inzet
   met oog voor het menselijk aspect.

   Voorbeelden van dergelijke trajecten:

   Procesbegeleider Agrarisch Geurbeleid gemeente Ooststellingwerf

   Advisering afvalbeleid gemeente Westerwolde

   Advisering kade Musselkanaal gemeente Stadskanaal

   Advisering recreatiebeleid gemeente Bellingwedde