Lüchtenborg Advies

In 2012  heb ik, Jack Lüchtenborg, Lüchtenborg Advies opgericht . Na lange tijd in vaste dienst te hebben gewerkt, heb ik de stap gezet om als project- en interim-manager maar ook als adviseur meerdere opdrachtgevers te ondersteunen.

De ondersteuning kan zowel bij de opdrachtgever op locatie als op afstand plaats vinden. Het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering kan worden behartigd.

In samenwerking met andere adviseurs en deskundigen ben ik in staat een breed spectrum aan vraagstukken ter hand te nemen. Het bureau staat voor kwaliteit, duidelijke afspraken en acceptabele tarieven.